VTS-kodit investoi uusiin energiamuotoihin
23.9.2016

Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n viimeinenkin kevyttä polttoöljyä käyttänyt kiinteistö, Tasanteenraitti 2 lämpiää nyt maalämmöllä. Vielä kymmenen vuotta sitten öljyllä lämmitettyjä kiinteistöjä oli VTS-kodeilla useita ja öljyä kului vuodessa neljän pitkän öljyrekan verran.

Vuonna 2015 ryhdyttiin tutkimaan vaihtoehtoista lämmöntuoton muotoa Tasanteenraitille. Öljykattilan huono kunto oli osaltaan nopeuttamassa selvitystyötä ja päätöksiä. Selvityksen jälkeen kävi ilmi, että kaukolämpöä ei ole mahdollista saada alueelle ja näin ollen käytännössä ainoaksi vaihtoehdoksi jäi maalämpö. Urakkakilpailun jälkeen päätoteuttajaksi valittiin Näsin Vesijohtoliike Oy

Lämpökaivoja porattiin heinäkuun aikana Tasanteenraitin tontille yhteensä 2,4 kilometriä ja laiteasennukset aloitettiin elokuussa. Lämmöntuotto maalämmöllä alkoi 19.9.2016.
Laitteiden ja järjestelmän säätö ja ohjaus tapahtuu VTS-kotien omasta rakennusautomaatiovalvomosta Puutarhakadulta, mistä tapahtuu kaikkien VTS-kotien kiinteistöjen talotekniikan valvonta ja ohjaus.

Vuonna 2017 VTS-kodeilla on toiminnassa jo viisi maalämmöllä toimivaa kiinteistöä, joten jonkinlainen keskinäinen vertailu ja vertailu kaukolämpöä käyttäviin kiinteistöihin on järkevää.

Lisätietoja antaa energia-asiantuntija Jyrki Läärä, puh.050 4384755

Maalämpöä.JPGMaalämpöä_1.JPG

Aidosti tamperelainen.

Osoite | Kaupunginosa

Osoite Osoite
Tieto 2Tieto 2
Tieto 3Tieto 3

Yhteystiedot

Tähän yhteystiedot

Kuva

Lisätiedot