Airbnb-vuokraus ei ole sallitua VTS-kodeilla
30.8.2018

VTS-kodit muistuttaa, että VTS-kotien asuntojen vuokraus majoitustoimintaan on kiellettyä.

VTS-kotien asunnot on aina tarkoitettu vain asuntoa hakeneen ja tämän perheen vakituiseksi kodiksi.
Valtion tukemat vuokra-asunnot on lain mukaan tarkoitettu vakinaiseen asuinkäyttöön.Valtion tukemat vuokra-asunnot on lain mukaan tarkoitettu vakinaiseen asuinkäyttöön. Asunnon jälleen vuokraus ansaintamielessä majoitustoimintaan ei ole vakinaista asumista eikä sitä siksi sallita julkisin varoin tuetuissa vuokra-asunnoissa. Myöskään VTS-koteja koskeva säädelty asukasvalinta ja velvoite vuokrata asunnot niitä eniten tarvitseville eivät täyty Airbnb-toiminnassa.

VTS-kotien linjaus on Helsingin hovioikeuden tekemän ratkaisun mukainen. Hovioikeuden mukaan Helsingin kaupungin asunnot Oy sai purkaa vuokrasopimuksen tapauksessa, jossa asukas oli käyttänyt vuokraamaansa asuntoa tulojen hankkimiseen Airbnb-palvelussa. Asukas oli vuokrannut asuntoaan palvelun kautta.

Majoitustoiminnasta ansaittu tulo on ilmoitettava verottajalle. Jos VTS-kodit havaitsee, että asukas harjoittaa vuokraamassaan asunnossa luvatonta majoitustoimintaa, niin VTS-kodit ilmoittaa yhteiskuntavastuullisena toimijana majoitustoiminnasta verottajalle ja Kelaan mahdollisten tukien ja verotuksen uudelleenarviointia varten.

Muistutamme myös, että VTS-kotien vuokrasopimusten mukaan sekä asunnon ali- että jälleen vuokraus edellyttää vuokranantajan kirjallista lupaa.

Muokattu 7.11.2018

Aidosti tamperelainen.

Osoite | Kaupunginosa

Osoite Osoite
Tieto 2Tieto 2
Tieto 3Tieto 3

Yhteystiedot

Tähän yhteystiedot

Kuva

Lisätiedot