Ohita navigaatio

Asukkaalle

Asukkaalle

ASUKASDEMOKRATIA

Asukastoiminta


Asukasdemokratia pohjautuu Yhteishallintolakiin (laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 90/649), missä säädetään mm. vuosittaisen talokohtaisen asukaskokouksen järjestämisestä ja asukastoimikunnan valinnasta. Asukasdemokratian kautta VTS-asumisen isoihin linjoihin voi vaikuttaa VTS-kodeilla myös vuokrataloyhtiöiden (Tampereen vuokratalosäätiö sr ja Vilusen Rinne Oy) hallitusten asukasjäsenenä sekä Asukasdemokratia -ryhmän jäsenenä.

Hallitus ja tilintarkastaja-valvoja

Yhteishallintolain mukaan kaupungin tulee valita Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallitukseen kaksi asukasjäsentä. Myös Vilusen Rinne Oy:n hallitukseen valitaan kaksi asukasjäsentä.

Asukasjäsenet valitaan asukasvaaleilla talojen asukaskokousten nimeämistä ehdokkaista. Hallituksen asukasjäsenillä on samat vastuut ja velvoitteet kuin muillakin hallituksen jäsenillä. Vastuu on suuri ja tehtävä edellyttää merkittävää sitoutumista ja ajankäyttöä. Hallituksen asukasjäsen edustaa kaikkia asukkaita, mutta Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n säännöt ja Vilusen Rinne Oy:n yhtiöjärjestys asettavat myös muita velvoitteita.

Hallitusten toimikaudet ovat kaksivuotisia, mutta sama henkilö voi olla asukasjäsenenä useampia kausia peräkkäin. Hallitus pitää noin 10 kokousta vuodessa ja lisäksi asukasjäsenet osallistuvat AD -ryhmän, asukastoimikuntien puheenjohtajien ja erilaisten työryhmien kokouksiin.

Säätiön sääntöjen mukaan toisen tilintarkastajista tulee olla asukkaiden esittämä HTM-tilintarkastaja-valvoja, joka hoitaa normaalin tilintarkastuksen lisäksi Yhteishallintolain mukaisia valvontatehtäviä. Tilintarkastaja-valvojana toimii vuosina 2023-2024 Hannu Lamberg / Tilintarkastus Lamberg Oy.

Hallitusten asukasjäsenet

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksessa 13.12.2022 vahvistettiin Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallituksen asukasjäseniksi toimikaudelle 2023-2024 asukasvaalien tulosten perusteella Ari Haanperä ja Sari Yli-Kuha. Syksyn 2022 asukasvaaleissa äänestettiin hallituksen asukasjäsenet neljäksi vuodeksi (2023-2026), mutta konsernijaosto vahvistaa hallitusjäsenten valinnat kahden vuoden välein.

Vilusen Rinne Oy:n hallituksen asukasjäseniksi vuosille 2023-2026 valittiin syksyn 2022 asukasvaalien tulosten perusteella Riitta Mäntymäki ja Sami Eloranta. Vilusen Rinne Oy jakautui kahdeksi uudeksi yhtiöksi 1.1.2023 alkaen (Vilusen Vuokra-asunnot Oy ja Annalan Vuokra-asunnot Oy), lisätietoa näiden yhtiöiden hallitusten kokoonpanosta odotellaan Tampereen kaupungilta (tilanne 3.1.2023).


Asukasdemokratia -ryhmä (AD -ryhmä)

AD -ryhmä on Yhteishallintolain tarkoittama vuokranantajan ja asukkaiden muodostama "yhteistyöelin". VTS-kotien AD -ryhmässä käsitellään asukastoimintaan ja VTS-koteihin liittyviä ajankohtaisia asioita, kuten talojen korjaustoiminta, kiinteistönhuolto, asumisviihtyvyys, VTS-kotien talous ja vuokranmääritys tai uudisrakentaminen ja peruskorjaaminen. AD -ryhmän kautta asukkaat voivat mm. ottaa kantaa koko asukaskuntaa koskeviin isompiin kysymyksiin ja tehdä esityksiä yhtiöiden hallitukselle em. asioista. AD -ryhmäläisiltä edellytetään sitoutumista ja kiinnostusta yhteisten asioiden hoitamiseen; yksittäisten talojen tai asukkaiden asioita ryhmässä ei käsitellä. AD -kokouksia on vuosittain n. 6 kpl ja lisäksi ryhmäläiset osallistuvat asukastoimikuntien puheenjohtajien kokouksiin ja muihin vastaaviin asukastilaisuuksiin.

Asukasdemokratiaryhmään kuuluvat Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n ja Vilusen Rinne Oy:n hallituksissa toimivat asukasjäsenet, asukastoimikuntien edustajat, asukkaiden valitsema tilintarkastaja-valvoja sekä VTS-kotien edustaja.

AD -ryhmän jäsenhaku toteutettiin viimeksi syksyllä 2021, mutta vähäisen ehdokasmäärän vuoksi uutta AD -ryhmää ei saatu valittua. Asukastoimikuntien puheenjohtajien tilaisuudessa 23.11.2021 päätettiin muodostaa silloisten AD -ryhmän jäsenten sekä muiden aiheesta kiinnostuneiden asukkaiden voimin väliaikainen "AD-kehittämistyöryhmä", joka pyrkii päivittämään AD-ryhmän toimintamallin nykyaikaisemmaksi, minkä jälkeen järjestetään uusi jäsenhaku. Kehittämistyössä huomioidaan myös paraikaan meneillään oleva Yhteishallintolain uudistus ja sen mahdollisesti tuomat muutokset "yhteistyöelimen" osalta, näillä näkymin uusi laki on astumassa voimaan vuoden 2024 alusta.

AD -kehittämistyöryhmä 2022-2023:
Minna Isaksson, puheenjohtaja
Marko Keto, varapuheenjohtaja
Eija Parkkali
Unto Friberg

Kari Lintunen
Suvi Kivinen

Ari Haanperä, hallituksen asukasjäsen (säätiö)

Sari Yli-Kuha, hallituksen asukasjäsen (säätiö)

Riitta Mäntymäki, hallituksen asukasjäsen (ViRi)

Sami Eloranta, hallituksen asukasjäsen (ViRi)

Hannu Lamberg (tilintarkastaja-valvoja)
Kristian Unkuri (VTS-kodit, AD-ryhmän sihteeri)

Käytämme evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt tämän.Hyväksy