Ohita navigaatio

Asukkaalle

Asukkaalle

ASUKASDEMOKRATIA

Asukastoiminta

Asukastoiminnan ja asukasdemokratian päämääriä ovat asumisviihtyvyyden edistäminen ja vuokratason kohtuullisuuden turvaaminen - viihtyisä ja hyvin hoidettu kiinteistö on asukkaiden ja VTS-kotien yhteinen etu. Jokainen asukas voi osaltaan huolehtia asuinkiinteistön kunnosta ja asuinyhteisön toimivuudesta, jolloin VTS-kodeissa on kaikilla hyvä asua ja elää.

Asukasdemokratia pohjautuu Yhteishallintolakiin (laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 90/649), missä säädetään mm. vuosittaisen talokohtaisen asukaskokouksen järjestämisestä ja asukastoimikunnan valinnasta. Asukasdemokratian kautta VTS-asumisen isoihin linjoihin voi vaikuttaa VTS-kodeilla myös asukasdemokratiaryhmän jäsenenä ja vuokrataloyhtiöiden (Tampereen vuokratalosäätiö sr ja Vilusen Rinne Oy) hallitusten asukasjäsenenä.

ASUKASDEMOKRATIARYHMÄ (AD-ryhmä)

AD-ryhmä on Yhteishallintolain tarkoittama vuokranantajan ja asukkaiden muodostama "yhteistyöelin". VTS-kotien AD-ryhmässä käsitellään asukastoimintaan ja VTS-koteihin liittyviä ajankohtaisia asioita, kuten talojen korjaustoiminta, kiinteistönhuolto, asumisviihtyvyys, VTS-kotien talous ja vuokranmääritys tai uudisrakentaminen ja peruskorjaaminen. AD-ryhmän kautta asukkaat voivat mm. ottaa kantaa koko asukaskuntaa koskeviin isompiin kysymyksiin ja tehdä esityksiä yhtiöiden hallitukselle em. asioista. AD-ryhmäläisiltä edellytetään sitoutumista ja kiinnostusta yhteisten asioiden hoitamiseen; yksittäisten talojen tai asukkaiden asioita ryhmässä ei käsitellä. AD-kokouksia on vuosittain n. 6 kpl ja lisäksi ryhmäläiset osallistuvat asukastoimikuntien puheenjohtajien kokouksiin ja muihin vastaaviin asukastilaisuuksiin.

Asukasdemokratiaryhmään kuuluvat Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n ja Vilusen Rinne Oy:n hallituksissa toimivat asukasjäsenet, asukastoimikuntien edustajat, asukkaiden valitsema tilintarkastaja-valvoja sekä VTS-kotien edustaja. Toimikausi on 4 vuotta. Seuraava AD-ryhmän haku- ja valintakierros järjestetään syksyllä 2021.

AD-ryhmä 2021:
Minna Isaksson, puheenjohtaja
Marko Keto, varapuheenjohtaja
Eija Parkkali
Unto Friberg
Ann-Christin Heinämäki, hallituksen asukasjäsen (säätiö)
Ari Haanperä, hallituksen asukasjäsen (säätiö)
Eija Mustonen, hallituksen asukasjäsen (ViRi)
Riitta Mäntymäki, hallituksen asukasjäsen (ViRi)
Hannu Lamberg (tilintarkastaja-valvoja)
Kristian Unkuri (VTS-kodit, AD-ryhmän sihteeri)

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhteishallintolain mukaan kaupungin tulee valita Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallitukseen kaksi asukasjäsentä. Myös Vilusen Rinne Oy:n hallitukseen valitaan kaksi asukasjäsentä.

Asukasjäsenet valitaan asukasvaaleilla talojen asukaskokousten nimeämistä ehdokkaista. Hallitusten asukasjäsenillä on samat vastuut ja velvoitteet kuin muillakin hallituksen jäsenillä. Vastuu on suuri ja tehtävä edellyttää merkittävää sitoutumista ja ajankäyttöä. Hallituksen asukasjäsen edustaa kaikkia asukkaita, mutta Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n säännöt ja Vilusen Rinne Oy:n yhtiöjärjestys asettavat myös muita velvoitteita.

Hallitusten toimikaudet ovat kaksivuotisia, mutta sama henkilö voi olla asukasjäsenenä useampia kausia peräkkäin. Hallitus pitää noin 10 kokousta vuodessa ja lisäksi asukasjäsenet osallistuvat AD-ryhmän, asukastoimikuntien puheenjohtajien ja erilaisten työryhmien kokouksiin.

Säätiön sääntöjen mukaan toisen tilintarkastajista tulee olla asukkaiden esittämä HTM-tilintarkastaja-valvoja, joka hoitaa normaalin tilintarkastuksen lisäksi Yhteishallintolain mukaisia valvontatehtäviä. Tilintarkastaja-valvojana toimii Hannu Lamberg / Tilintarkastus Lamberg Oy.

Hallitusten asukasjäsenet 2021-2022

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksessa 15.12.2020 vahvistettiin Tampereen Vuokratalosäätiön sr hallituksen asukasjäseniksi toimikaudelle 2021-2022 asukasvaalien tulosten perusteella Ari Haanperä ja Ann-Christin Heinämäki. Vilusen Rinne Oy:n hallituksen asukasjäseniksi toimikaudelle 2021-2022 valittiin asukasvaalien tulosten perusteella Riitta Mäntymäki ja Eija Mustonen.


Seuraavat hallitusvaalit käydään syksyllä 2022.

Käytämme evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt tämän.Hyväksy