Ohita navigaatio

Vuosikertomus

VTS-kotien vuosi 2020

VTS-kodeissa asuu noin 17 000 tamperelaistaKäyttöaste on pysynyt hyvänä 97,7%

VTS-kotien asuinrakennuksia on noin 550Asuntohakemuksia vuonna 2020 keskimäärin 2997

Vuoden 2020 liikevaihto 79,6MeLainat 2020

VTS-kodit on yleishyödyllinen toimija, jonka perustehtävä on toteuttaa asukkailleen kohtuuhintaista asumista. Olemme Tampereen suurin vuokranantaja; vuonna 2020 meillä asui noin seitsemän prosenttia tamperelaisista. Tampereen Vuokratalosäätiö sr ja Vilusen Rinne Oy muodostavat yhdessä VTS-kodit. Tampereen Vuokratalosäätiö sr on Tampereen kaupungin perustama säätiö ja Vilusen Rinne Oy on kaupungin tytäryhtiö.

Toimitusjohtajan katsaus

VTS-kotien toimitusjohtaja Satu EskelinenKohtuuhintainen asuminen mahdollistaa Tampereen kasvun.

VTS-kotien 50-vuotisjuhlavuodesta tuli hyvin eri näköinen kuin odotimme, sillä kaikki juhlavuoden suunnitelmat oli peruttava koronapandemian vuoksi. Henkilökunta loi nopeasti uudet toimintamallit ja laittoi vauhtia digitalisaatioon: lähes 90 prosenttia 65 työtekijästämme siirtyi etätöihin ja asiakaspalvelu painottui sähköisiin palveluihin. Toiminta ei pysähtynyt hetkeksikään. Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta asuntojen käyttöasteet pysyivät talousarvion tasolla ja asiakastyytyväisyys säilyi ennallaan.

Tampereen kaupunkiseudun väkiluvun ennustetaan kasvavan tulevina vuosina yli 3 000 asukkaan vuosivauhdilla. VTS-kodit on mukana mahdollistamassa tätä kasvua tuottamalla kohtuuhintaista asumista. Tämä on tärkeä veto- ja pitovoimatekijä Tampereen kaupungille, sillä asuminen ei saa viedä liian suurta osaa asukkaiden palkkatuloista. Vuokramme ovat keskimäärin 24,2 prosenttia edullisemmat verrattuna markkinahintaisiin vuokra-asuntoihin. Emme kuitenkaan tee asumisesta edullista hinnalla millä hyvänsä, vaan meillä kohtuuhintaisuuden rinnalla kulkevat aina laadukas ja viihtyisä asuminen.

Satu Eskelinen, VTS-kotien toimitusjohtaja

Pandemia ei nujertanut asukastoimintaa

VTS-kodit tunnetaan asukasdemokratian ja asukastoiminnan edelläkävijänä. Yhteinen toiminta tuo taloillemme viihtyvyyttä, yhteenkuuluvuutta ja turvallisuutta. Vuonna 2020 asukastoimikuntia tai vastaavia oli 150 kiinteistössä ja niihin kuului 769 aktiivista asukasta.

Asukastoiminta.jpgAsukastoiminta

Isommat tapahtumat jouduttiin pandemian vuoksi perumaan, mutta asukkaat järjestivät noin 950 pienempää tilaisuutta. Naapuriapu voi taloilla hyvin ja asukkaat keksivät turvallisia keinoja ilahduttaa naapureita, jouluherkut esimerkiksi jaettiin take away -pusseissa. VTS-kotien henkilökunta soitti kaikille yli 70-vuotiaille asukkaille Mitä kuuluu -puhelun. Varmistimme, että ikäihmiset saivat tarvittaessa tukea ja kauppa-apua.

Soitot.jpgVTS-kodit hyvän elämän alusta

Syksyllä järjestettiin asukasvaalit, joissa sekä Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n että Vilusen Rinteen hallituksiin valittiin asukasjäsenet. He edustavat hallituksessa asukkaita ja ovat päätöksenteossa tasavertaisia muiden hallitusjäsenten kanssa. Asukasdemokratian toteutumisesta huolehti myös VTS-kotien asukasdemokratiaryhmä, joka kokoontui kuusi kertaa.

Iso investointi perusparannuksiin

Vuonna 2020 valmistui Opiskelijankatu 31:een 106 asunnon uudisrakennus ja Vuoreksessa aloitettiin kahden puukerrostalon rakentaminen. Perusparannuskohteista valmistui Säästäjänkuja 4 ja rakenteilla oli Vaakonkatu 11. Lisäksi suunniteltiin Arkkitehdinkatu 4:n, Arkkitehdinkatu 6:n ja Helaraitti 13:n perusparannukset, jotka toteutetaan vaiheittain yhteisurakkana.

Uusia ja perusparannettuja koteja valmistui vuonna 2020 146 kappalettaSäästäjänkuja 4 keittiö perusparannuksen jälkeen

Teimme sadan miljoonan euron investointipäätöksen vuosien 2021-2022 uudis- ja perusparannushankkeille. Tulevina vuosina rakentamisen painopiste on laadukkaissa perusparannuksissa, joilla kiinteistöt tuodaan tähän päivään niin asumisviihtyvyyden kuin talotekniikankin osalta.

Vakaa talous pitää vuokrat maltillisina

VTS-kodit vuokraa asuntoja yleishyödyllisessä tarkoituksessa ja omakustannusperiaatteella mahdollisimman edullista vuokraa vastaan. Tätä edellytetään säätiön säännöissäkin.

Omakustannusperiaate on koko säätiön talouden kulmakivi. Tavoitteenamme on tulevaisuudessakin pitää VTS-kotien talous tasapainoisena, vuokrataso markkinahintoja edullisempana sekä vuokrankorotukset maltillisina. Tämä toteutuu muun muassa rakentamalla tarkoituksenmukaisia asuntoja, tarkalla kustannusseurannalla, toimintamalleja kehittämällä sekä hyvällä yhteistyöllä erinomaisten yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Keskivuokra VTS-kodissa 11,8e/m2Omavaraisuusaste 25%

Kasvatamme omavaraisuusastetta strategiakauden 2019-2023 aikana noin 30 prosenttiin ja pitkällä tähtäimellä 35 prosenttiin. Hyvä omavaraisuusaste mahdollistaa kiinteistöjen perusparannukset ja muut investoinnit sekä vakaan hyvän elämän alustan asukkaillemme.

Ympäristövastuu ohjaa toimintaamme

Tampere pyrkii olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Me tuemme tätä tavoitetta tekemällä asumisesta mahdollisimman vähähiilistä. Ympäristövastuu on tärkeä osa toimintaamme: se on osa VTS-kotien strategiaa ja arvoja. Arvioimme toimintamme ympäristövaikutuksia, investoimme energiatehokkuuden parantamiseen, olemme mukana tutkimuslaitosten kehityshankkeissa ja viemme uusia innovaatioita yhdessä eteenpäin. Edistämme esimerkiksi puurakentamista ja hyödynnämme maalämpöä.

VTS-kodit vastuullisuusraportti vuosi 2020VTS-kodit vastuullisuusraportti vuosi 2020

Vuonna 2020 teetimme VTS-kotien ensimmäisen vastuullisuusraportin. Tiedostamme sen avulla paremmin toimintamme vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon, ja voimme kestävällä kiinteistöomaisuuden hallinnalla pienentää hiilijalanjälkeämme. Olemme laatineet toiminnallemme vastuullisuustavoitteet vuosille 2021-2023 ja raportoimme niiden toteutumisesta säännöllisesti.

Henkilökunta on tärkein voimavaramme

Menestyvän säätiön takana on osaava ja motivoitunut henkilöstö, johon kuuluu yli 60 työntekijää. Pidämme henkilöstön hyvinvoinnista huolta monin tavoin ja mittaamme työtyytyväisyyttä säännöllisesti. Luku on viime vuosina parantunut joka mittauksella.

Henkilöstömäärä 2020 63 henkilöäVTS-kodit

Toimistomme remontti valmistui 2020 ja sen myötä saimme viihtyisän, toimivan ja ergonomisen työympäristön. Kannustamme henkilöstöä kehittämään osaamistaan ja tarjoamme koulutusmahdollisuuksia. Pandemia perui osan koulutuksista, mutta työn ohella aloitettiin kuitenkin muun muassa kiinteistötalouden, viestintä- ja markkinointitutkinnon ja sähköisen talotekniikan opinnot sekä esimiehille ja tiiminvetäjille suunnattu esimieskoulutus.

Hyvän elämän alusta - myös tulevaisuudessa

VTS-kodit on vireä viisikymppinen, jonka toimintaa kehitetään koko ajan paremmaksi hyvässä yhteistyössä asukkaiden ja henkilökunnan kanssa. Haluamme tarjota hyvän elämän alustan jokaiselle asukkaallemme. Edelliseen lauseeseen kiteytyvät strategiakautemme 2019-2023 tavoitteet: panostamme tasapainoiseen talouteen, yhteiseen suuntaan, asiakaslähtöisyyteen ja kiinteistökannan kehitykseen.

Hyvän elämän alusta 652x415.jpg

Vuosikertomukset

Haulla löytyi kaikkiaan 17 lehteä. Klikkaa otsikkoa lukeaksesi lehden sähköisessä muodossa.

Vuosikertomus 2018

Vuosikertomus 2018

Tampereen Vuokratalosäätiö sr, Vilusen Rinne Oy, VTS Kiinteistöpalvelu Oy. Säätiön tarkoitus. Säätiön toiminnanjohtajana toimi Ahto Aunela 14.3.2018 asti ja uutena toiminnanjohtajana aloitti Satu Eskelinen 15.3.2018. Toiminnanjohtaja-nimike muutetaan toimitusjohtajaksi 27.11.2018.


Vuosikertomus 2017

Vuosikertomus 2017

Toiminnanjohtaja Ahto Aunelan katsaus, hallitus, tuloskortti, henkilökunta, Vuoreksen Puukoukku/Koukkurannankatu, toimintakertomus, tilastoja, tuloslaskelma, tase.
Alkusyksystä 2017 luovutetut Koukkurannankadun kaksi nelikerroksista puutalotaloa ovat Vuoreksen ja Tampereen...

Vuosikertomus 2016

Vuosikertomus 2016

Toiminnanjohtaja Ahto Aunelan katsaus, hallitus, tuloskortti, henkilökunta, Atalan Metsätonttu, Risso, Petäjässuonkatu 4, Tampereen Vuokratalosäätiölle valmistui sen historian ensimmäinen asunto-osakeyhtiö muotoinen kerrostalokohde, toimintakertomus, tilastoja, tuloslaskelma, tase

Vuosikertomus 2015

Vuosikertomus 2015

Toiminnanjohtajan katsaus, hallitus, tuloskortti, henkilökunta, Pohjolankatu 21, toimintakertomus, tilastoja, tuloslaskelma, tase


Vuosikertomus 2013

Vuosikertomus 2013

Mm. Niemenranta, Federleynkatu 12. Tampereen Niemenrannan kaupunginosassa asutaan lähellä niin rantaa kuin palveluitakin.

Vuosikertomus 2012

Vuosikertomus 2012

Mm. Vuores, Koipitaipaleenkatu 2.
Kadunpuoleista tiilijulkisivua on elävöitetty kuvanveistäjä Pentti Kukkosen teoksella ?Variksen peli?.

Vuosikertomus 2011

Vuosikertomus 2011

Mm. Virontörmänkatu 2.
Lisälämmöneristys paransi asumismukavuutta


Käytämme evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt tämän.Hyväksy