Ohita navigaatio

Asukkaalle

Asukkaalle

Asukastoimikunnan roolit

Asukastoimikunnan eri rooleilla pyritään jakamaan vastuuta aktiivisten asukkaiden kesken. Asukastoimikunnan rooleja voidaan yhdistää toimikunnan harkinnan mukaan.

Asukastoimikunnan jäsenet saavat Pisteet kotiin -asukasetupisteitä. Etupisteitä kertyy ainoastaan vuokrasopimuksen osapuolille. Lisätietoja täältä.

Seuraavaksi esiteltyjen roolien lisäksi asukkaille voidaan antaa myös muita tehtäviä kuten talkoista, tiedotuksesta, asukastilasta tai yhteiskäyttötavaroiden lainauksesta vastaaminen.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja on yhdyshenkilö asukkaiden ja VTS-kotien välillä.

Tehtävinä asukastoimikunnan johtaminen, toimikunnan kokousten puheenjohtajana toimiminen, päätettyjen asioiden seuranta, yhteydet VTS-koteihin sekä kiinteistön talouteen liittyvät asiat, kuten talousarvio ja talouden seurantaraportti.

Jos puheenjohtaja estyy hoitamasta tehtäviään, voi varapuheenjohtaja tai joku muu asukastoimikunnan jäsen edustaa kiinteistöä VTS-kotien kokouksissa tai koulutuksissa.

Asukastoimikunta voi myös päättää, että joku muu asukastoimikunnan jäsen, kuin puheenjohtaja, perehtyy esimerkiksi talon talousarvioon ja esittelee siihen kuuluvia asioita toimikunnassa.

Varapuheenjohtaja

Hoitaa tarvittaessa puheenjohtajan tehtävät.

Tekee muut asukastoimikunnan yhdessä päättämät tehtävät sisäisen työnjaon mukaisesti.

Sihteeri

Valmistelee kokoukset yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Kirjoittaa kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat (voivat olla sähköisessä muodossa).

Vastaa pöytäkirjojen asianmukaisesta säilyttämisestä (pöytäkirjat tulee säilyttää vähintään kaksi vuotta).

S-maksukorttivastaava

Asukastoimintarahaan liittyvän S-maksukortin ja mobiilisovelluksen hallinnointi (lisätietoja täältä).

Turvallisuuspäällikkö

Pelastuslaissa (379/2011) ei edellytetä turvallisuuspäällikön nimeämistä kiinteistöön. On kuitenkin suositeltavaa valita turvallisuuspäällikkö.

Normaalioloissa turvallisuuspäällikkö havainnoi kiinteistön mahdollisia vaaratekijöitä ja tiedottaa niistä kiinteistönhoitajalle tai VTS-kotien edustajalle.

Turvallisuuspäällikkö päivittää kiinteistön pelastussuunnitelmaan tulevat muutokset ja suorittaa suunnitelman liitteenä olevan tarkastuslistan kanssa kiinteistön vuotuisen turvallisuustarkastuksen. Samalla hän tarkastaa myös väestönsuojan koneet, laitteet ja varusteet sekä niiden toimintakunnon siltä osin, kun omatoimisesti kykenee.

Tärkeä turvallisuuspäällikön tehtävä on pelastussuunnitelman saattaminen asukkaiden tietoon sekä muista turvallisuusasioista tiedottaminen.

Poikkeusoloissa turvallisuuspäällikkö on yhteydessä suojelulohkon johto-keskukseen ja johtaa johtokeskuksen alaisuudessa kiinteistön suojautumis- ja pelastustoimia. Hän huolehtii mm. väestönsuojan käyttökuntoon laittamisesta, joditablettien jaosta sekä asukkaille tiedottamisesta.

Kiinteistön turvallisuuspäälliköllä ei ole tehtävän tuomia juridisia velvoitteita eikä vastuita.

Turvallisuuspäälliköitä ohjeistaa ja kouluttaa VTS-kotien turvallisuuspäällikkö.

Turvallisuuspäällikön roolia voi hoitaa asukastoimikunnan jäsen, mutta turvallisuuspäällikön ei tarvitse kuulua toimikuntaan (saa silti etupisteitä).

Ympäristöohjaaja

Ympäristöasioihin liittyvä asukkaiden ohjaus ja neuvonta.

Etenkin lämmön, sähkön ja veden kulutusseuranta ja säästöön liittyvä ohjaus.

Jätelajittelun edistäminen ja jätteiden vähentämiseen liittyvä toiminta.

Ympäristöohjaaja on asukastoimikunnan jäsen ja tuo toiminnassaan esille ympäristönäkökohtia.

VTS-kodit järjestää koulutusta ympäristöohjaajille, joten yksin tässä tärkeässä tehtävässä ei tarvitse olla!

Käytämme evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt tämän.Hyväksy