Arvot

Pihatyöt (4).jpg

Olemme asukkaita varten

Vuokraamme asuntoja niitä eniten tarvitseville. Tyytyväinen, pitkäaikainen ja hyvin palveltu asukas on tavoitteemme. Kunnioitamme asukkaittemme erilaisuutta, mutta yksittäisen asukkaan etu ei saa mennä asukasyhteisön edun edelle.

Yleishyödyllisyys ja vuokrien edullisuus

Vuokraamme asuntoja omakustannusperiaatteella. Kaikki vuokrina kerätyt rahat käytetään asukkaiden asumisen hyväksi. Tarjoamme vakaat ja markkinahintoja edullisemmat vuokrat.

Asumisen turvallisuus ja vastuullisuus

Pidämme asuntomme pysyvästi vuokra-asuntoina ja kunnossa. Henkilökuntamme korkean ammattitaidon avulla kiinteistönpitomme on korkealuokkaista. Huolehdimme myös yhteiskunnallisista vastuistamme, ympäristöstä, viihtyisyydestä ja turvallisuudesta.

Asukasdemokratia, yhteisöllisyys ja hyvät naapurit

Toimintamme perustuu hyvään vuorovaikutukseen asukkaiden kanssa asukasdemokratian keinoin. Haluamme asukkaiden vaikuttavan omaan asumiseen. Yhteisöllisyys, hyvät naapurisuhteet syntyvät yhteisten asumisnormien kunnioittamisesta.

Yhdessä.jpg

Aidosti tamperelainen.

Osoite | Kaupunginosa

Osoite Osoite
Tieto 2Tieto 2
Tieto 3Tieto 3

Yhteystiedot

Tähän yhteystiedot

Kuva

Lisätiedot